OS/2 a eComstation : os/2.cz Fórum
Fórum o OS/2 a eComstationu
os2.cz Forum
Jdi na strnku:  Pedchoz12
Aktuln strnka:2 z 2
Re: Warpstock 2008
Autor: icebearsoft (IP zalogovno)
Datum: 10 June, 2008 12:39

Zápasím s registrací. Tvrdí mi to, že se mohu pøihlásit, pokud již mám jméno a heslo, tak jsem to zkusil, ale poèítaè prohlásil, že mé jméno a heslo nezná sad smiley
ZW

Re: Warpstock 2008
Autor: lcerny (IP zalogovno)
Datum: 10 June, 2008 12:54

Registrace je pouhý formuláø na adrese: [www.lcerny.net] pøihlášení není nutné !

Ten login je tam kvùli administraci  smiling smiley
eL.


------------
Jabber: lcerny@jabbim.cz
Web: [www.lcerny.cz]

Re: Warpstock 2008
Autor: icebearsoft (IP zalogovno)
Datum: 10 June, 2008 13:35

Díky, odkaz na tuhle stránku jsem nenašel, ale už mi to oznámilo, že jsem zaregistrován hot smiley

Vidìl jsem, že ještì není nic v programu. Nabízím (název bych možná ještì upøesnil): Pøevod CVS repository do subversion

Dále mohu ukázat (asi tak na 15 minut) rozdíl vzhledu sazby pøi použití hz algoritmu a bez nìj (sice to promítnu z linuxového notebooku, ale dìlal jsem to v TeXu v OS/2).

ZW

Re: Warpstock 2008
Autor: lcerny (IP zalogovno)
Datum: 11 June, 2008 10:54

To ZWagner:

Potvrzuji.
Registrace probìhla 2008-06-10 13:24:54 z IP adresy XX.YY.ZZ.2. Stroj byl linuxový a Zdenìk používá Firefox starší øady 1.5.0.12  smiling smiley------------
Jabber: lcerny@jabbim.cz
Web: [www.lcerny.cz]

Re: Warpstock 2008
Autor: icebearsoft (IP zalogovno)
Datum: 11 June, 2008 11:15

V RHEL 5 a odvozených linuxech vyhodili Octave a vlastní kompilace se mi nepovedla, proto jsem zùstal u CentOSu 4. Ten má ovšem starý fontconfig, takže nefungují nìkteré fonty v XeTeXu. Teï už naštìstí dali Octave pro RHEL 5 do projektu EPEL, tak budu moci udìlat upgrade na 5.1.
ZW

Re: Warpstock 2008
Autor: Honza (IP zalogovno)
Datum: 13 June, 2008 10:56

Já se omlouvám, ale letos budem chybìt. Jsme na dovolené mimo republiku ...
HonzaBUpraveno 1 krt. Naposledy upravil Honza (26.08.2008 12:47)

Re: Warpstock 2008
Autor: lcerny (IP zalogovno)
Datum: 18 July, 2008 07:49

Protože má Michal Pohoøelský plnou schránku, potvrzuji jeho registraci takto:
Jmeno: Michal Pohoøelský, Pocet osob: 1, Pocet noci: 2

Rem: Ano, eCS 2.0 urèitì na místì bude, takže i když už na svoji eCS1.1 nemáš tolik èasu, zastav se  smiling smiley

Luboš

------------
Jabber: lcerny@jabbim.cz
Web: [www.lcerny.cz]

Re: Warpstock 2008
Autor: kuben (IP zalogovno)
Datum: 25 August, 2008 16:11

Prosím Michala Pohoøelského, aby se mi urychlenì ozval, potøebuji nìjaké údaje ohlednì jeho úèasti na Warpstocku 2008. Schránku má pøeplnìnou. Potøeboval bych funkèní kontakt.

Zdraví
Jaromír Kuben

Re: Warpstock 2008
Autor: lcerny (IP zalogovno)
Datum: 16 September, 2008 10:53

Pokusil jsem se dohledat a doplnit místa na mapì pro ubytovnu i adresu pøednášek.
Takže pokud jste nìkdo vybaven GPS technikou, mìli by jste dorazit bez problému na místo.

Takže pøednášky: [www.mapy.cz]

a ubytování (update): [www.mapy.cz]------------
Jabber: lcerny@jabbim.cz
Web: [www.lcerny.cz]Upraveno 1 krt. Naposledy upravil lcerny (17.09.2008 09:10)

Re: Warpstock 2008
Autor: kuben (IP zalogovno)
Datum: 17 September, 2008 08:20

Díky za mapy. Umístìní pøednášek je perfektní.
Ale ubytování ne. Je to rozsáhlý areál. Celý ten blok ohranièený slepým koncem Vodové, kouskem Dobrovského a Chodské vèetnì celého šedého bloku pod tím, høištì (to je ten zelený ovál) a internátù (dole vpravo - je pøed tím parkovištì) jsou "kasárna".
Vchod do recepce je pøímo proti ulici Máchova, ubytování je v budovì na rohu Dobrovského a Chodské.

Mirek

Re: Warpstock 2008
Autor: lcerny (IP zalogovno)
Datum: 17 September, 2008 09:10

Takže snad jsem se trefil a upravil v pùvodním pøíspìvku.

[www.mapy.cz]


------------
Jabber: lcerny@jabbim.cz
Web: [www.lcerny.cz]

Jdi na strnku:  Pedchoz12
Aktuln strnka:2 z 2


Bohuel, do tohoto fra mohou pispvat pouze pihlen nvtvnci.
Online uivatel (Administrtor)
This forum powered by Phorum.