OS/2 a eComstation : os/2.cz Fórum
Fórum o OS/2 a eComstationu
os2.cz Forum
Warpstock Erope 2010
Autor: StefanZ (IP zalogovno)
Datum: 3 April, 2010 13:02

Ahoj vsichni,

jedete nekdo? smiling smiley

Re: Warpstock Erope 2010
Autor: jkacer (IP zalogovno) admin
Datum: 8 April, 2010 10:24

Ahoj!

Koukám, že je to netradiènì už v kvìtnu, to mì teda pøekvapili, oèekával jsem to opìt na podzim.

Já na cca 99% nejedu, pøeci jen náklady jsou obrovské a našinci se to nevyplatí. Z tìch pøednášek bych si poslechnul rád tak dvì...

Kdybyste ale nìkdo jel, rád si pak nechám vyprávìt, jak bylo.

-------------------------------
Jarda Kaèer

Re: Warpstock Erope 2010
Autor: lcerny (IP zalogovno)
Datum: 8 April, 2010 12:00

Hmm, Tier = pøes celé Nìmecko ...
Bude to beze mì.

Z posledního WS mì zaujaly cca. 3 prezentace. Pomìr cena/výkon pak vychází pro našince mizernì. Popovídat si je fajn, ale to se radìji uvidím s ostatními na WS 2010 CZ.

Máte nìkdo touhu to organizovat ?

------------
Jabber: lcerny@jabbim.cz
Web: [www.lcerny.cz]

Re: Warpstock Erope 2010
Autor: kuben (IP zalogovno)
Datum: 9 April, 2010 09:14

No uvažovali jsme loni s Pavlem Koneèným, že by to mohlo být zase v Brnì (Univerzita obrany) v kombinaci s jižní Moravou. Ale to se ještì uvidí, bude záležet na nìm. Já taky ještì nevím, jak na tom budu v záøí s èasem.
Zdraví
Mirek

Re: Warpstock Erope 2010
Autor: StefanZ (IP zalogovno)
Datum: 9 April, 2010 23:58

No ja bych si cas udelal...

Re: Warpstock Erope 2010
Autor: lcerny (IP zalogovno)
Datum: 27 May, 2010 07:31

Jestli mùžu poprosit, tak až 2. polovina øíjna. Èekáme rodinu a rád bych byl u obou akcí  smiling smiley. Koneckoncù Fípa byl v záøí nepøijel ze stejných dùvodù ...

------------
Jabber: lcerny@jabbim.cz
Web: [www.lcerny.cz]

Re: Warpstock Erope 2010
Autor: jkacer (IP zalogovno) admin
Datum: 27 May, 2010 09:19

lcerny napsal(a):
-------------------------------------------------------
> Jestli mùžu poprosit, tak až 2. polovina øíjna.
> Èekáme rodinu a rád bych byl u obou akcí .

Už zase? Ty ses rozjel!

> Koneckoncù Fípa byl v záøí nepøijel ze stejných
> dùvodù ...

No ne, vidím použití plusquamperfekta, to se pozná znalec z reálného gymnasia  smiling smiley

-------------------------------
Jarda Kaèer

Re: Warpstock Erope 2010
Autor: lcerny (IP zalogovno)
Datum: 30 May, 2010 20:55

Neboj, to je naposled  smiling smiley
Nicménì nikdy neøíkej nikdy grin

------------
Jabber: lcerny@jabbim.cz
Web: [www.lcerny.cz]

Re: Warpstock Erope 2010
Autor: Martin Mintal (IP zalogovno)
Datum: 3 June, 2010 00:31

Ted to hlavne vsechno naucte pouzivat OS/2, a mozna si to IBM s opetovnym vyvojem zase rozmysli grinBohuel, do tohoto fra mohou pispvat pouze pihlen nvtvnci.
Online uivatel (Administrtor)
This forum powered by Phorum.